fbpx

מסלול פלטינום

 • פגישת ייעוץ להכרת צרכי הלקוח.
 • הכנת תיק המסמכים להגשה לבנקים.
 • הגשת ערבים נוספים במידת הצורך.
 • קבלת אישורים עקרוניים מהבנקים, לפי הצורך.
 • פגישת ייעוץ אישית, לבניית תמהיל המשכנתא המתאים: החזר חודשי, סוג הלוואה וצרכים עתידיים של הלקוח.
 • השגת התמהיל והריביות המיטביות ביותר מהבנקים.
 • בדיקה תקופתית של המשכנתא – ללא עלות.
 • שירות VIP הכולל:
 1. שמאות – תיאום והזמנת השמאי הרלוונטי להערכת הנכס.
 2. רישום משכנתא לטובת הבנק בטאבו/ במנהל / בחברה משכנת + הוצאת נסח טאבו/ אישור זכויות.
 3. רישום הערת אזהרה בטאבו/ במנהל / בחברה משכנת.
 4. הודעת משכון ברשם המשכונות + תמציות עיון.
 5. הוצאת מכתב כוונות מהבנק במידת הצורך.
 6. ייפוי כוח נוטריוני – לאחר חתימת הלקוח על המסמכים הרלוונטיים, בפני עו"ד במשרדי החברה.
עיצוב ובניית אתרים webthenet