fbpx

משולחן המנכ"ל

חברים יקרים,
אנו נמצאים בעיצומה של ספירת העומר. את ספירת העומר מתחילים למחרת החג הראשון של פסח ומסיימים בערב חג השבועות – ממש בימים הקרובים.
מטרתה של ספירת העומר היא להתכונן לקראת מתן התורה – מיציאת מצרים עד לרגע השיא – הוא חג מתן תורה.
במקור, ימים אלה היו צריכים להיות מאד שמחים וחשובים ועל כן ראוי להתייחס אליהם גם היום בחשיבות הראויה.

עם זאת, לצערנו, בתקופה זו מתו 24 אלף תלמידי רבי עקיבא ולכן אנו נוהגים מעט מנהגי אבלות כגון הימנעות מתספורת. מדוע מתו תלמידי רבי עקיבא? חז"ל מסבירים זאת בכך שלא נהגו כבוד זה בזה. נשאלת השאלה, כיצד זה שדווקא 24 אלף תלמידים של רבי עקיבא אשר מהות התורה שלו היא "ואהבת לרעך כמוך- זה כלל גדול בתורה" מתו בעקבות חוסר כבוד לזולת?
על מנת לענות על שאלה זו, צריך להבין שכשמגיעים לדרגה מאד גבוהה, כמו הדרגה אליה הגיעו תלמידיו של רבי עקיבא, שפת הדיבור היא כמו זו של המלאכים וממילא היכולת להתבטא כאן בארץ שונה ממה שאנו מכירים.
תלמידי רבי עקיבא הגיעו לדרגות כל כך גבוהות עד שלא נהגו כבוד זה בזה – כלומר לא "תקשרו" בשפה שבני אדם רגילים לתקשר וממילא לא יכלו יותר לחיות בעולם הזה.
לנו זה קשה ולכן אנו עצובים ומתאבלים אך האמת היא שהם התעלו לדרגה הרבה יותר גבוהה ו"התנתקו" מהעולם הזה לדרגת מלאכים.

אחד התלמידים שנשארו הוא רבי שמעון בר יוחאי, אשר חיבר את ספר הזוהר וחידש את המסר שכל יהודי צריך להסתכל פנימה, על הפנימיות שלו, ולא לראות רק כיצד הוא נראה בחוץ.
לכל אחד ואחד מאתנו יש את העוצמות הפנימיות שלו, ועלינו צריך להאמין בעצמנו ובסובבים אותנו ולהוציא את האמונה הזו החוצה.
זו הסיבה שההילולה של רבי שמעון בר יוחאי  אותה חגגנו לפני כמה ימים כל כך חשובה, ואנו חוזרים לשמוח דווקא ביום הזה כי, בפנימיות כל היהודים שווים, וכשעולים להר מירון ביום הזה רואים את כל גווני עם ישראל וכולם מרגישים שווים.

אנו באבני דרך, מאמינים שהכל נבנה על בסיס ואהבת לרעך כמוך, וכולם פועלים מתוך עשייה משותפת ומבינים שבמהות הפנימית כולנו שווים.
השוני הוא שברובד החיצוני כל אחד מתמקד בצורת עשייה שונה ולכל אחד מתאים משהו שונה. עם בסיס חברתי זה אנו מלווים את לקוחותינו ופועלים על מנת להתאים להם את הנכס המתאים לצרכיהם על מנת שיתקדמו מבחינה אישית ומבחינה כלכלית .

חג שבועות שמח לכולם!

יאיר כהן

עיצוב ובניית אתרים webthenet