fbpx

סניפים

לחברת "אבני יסוד" סניפים בפריסה ארצית רחבה, האחראים לאיתור נכסים פוטנציאליים ולניהול שלהם. ההיכרות של הצוות עם האזור הגיאוגרפי בו הסניף ממוקם, מאפשר לו לאתר את הנכסים הרלוונטיים לפעילות החברה ולזהות את הפוטנציאל הגלום בהם.

לכל סניף מספר סוכני שטח ויועצים, המכירים היטב את העיר והערים השכנות, מלווים את הלקוחות לסיורים בנכסים ותורמים להם מהידע הנרחב שלהם.

סניף באר שבע

סניף טבריה

עיצוב ובניית אתרים webthenet